[Klart] Åtgärder i Herrljunga tätorts ledningsnät kan orsaka större störningar

Herrljunga Vatten AB kommer att utföra diverse åtgärder i vattenledningsnätet i Herrljunga tätort under onsdag 23 november. Dessa åtgärder kan orsaka störningar i delar av tätorten. Arbetet beräknas pågå från 09:00 – 15:00