[Klart] Avbrott el och IT i Od

Vi felsöker för närvarande i området.