Avbrott i vattenleveransen på Östergårdsgatan p.g.a. ledningsreparation

Reparation kommer att utföras på vattenledningen i Östergårdsgatan under natten mellan onsdag och torsdag. Arbetet beräknas pågå mellan 00:00 – 04:00.