[Klart] Avgrävd fiber till noden i Remmene

Abonnenter i Nossans fiberförening som är anslutna till noden i Remmene är berörda.

Omkoppling sker nu i fiberstamnätet. Flertalet bedöms kunna få tillbaka sin uppkoppling under kvällen. Ett fåtal abonnenter får dock tillbaka sin uppkoppling först under morgondagen.

Eftersom drabbade abonnenter inte kan nå vår hemsida via sin ordinarie fiberuppkoppling ber vi er som läser detta via mobiltelefon etc att sprida informationen till berörda.