[Avhjälpt] Avgrävd stamfiber i Öltorp

Uppdatering 20180707 kl 15: Alla som berördes av denna grävskada skall nu ha fiberanslutningen tillbaka. Kontakta oss om fel kvarstår, 0513-22040.

 

En stamfiber har grävts av i Öltorp.  Vi arbetar för fullt med att åtgärda felet. Vi räknar med att vara färdiga under fredag kväll (20180706).