Avstängning av Stora Skolgatan för all trafik v.36 och framåt

uppdatering 18 september

Nu kl 16:00 försvann vattnet av en oförutsedd händelse i korsningen Sveagatan.
de drabbade är adresserna:

 • Sveagatan 5
 • Sveagatan 8-14
 • Nygatan 8
 • Stora Skolgatan 7

Vattenkärra ställa ut vid Sveagatan 11.  Omprioriteringar görs i projektet och vi jobbar med att alla får vatten imorgon tisdag!

 


Uppdatering den 12 september.

Imorgon onsdagen den 13 september kommer störning i dricksvattenleveransen ske, de drabbade adresserna är primärt:

 • Sveagatan 1
 • Sveagatan 3
 • Sveagatan 5
 • Sveagatan 8-14
 • Nygatan 8
 • Storgatan 66-68
 • Stora Skolgatan 7

Följande adresser kan uppleva ett reducerat tryck efter ingreppet, hör av er i så fall till 0513-220 40 alternativt 072-5405552.

 • Sveagatan 5 och Sveagatan 8

Bor ni på eller i närheten av adresserna ovan kan det vara bra att förbereda er enligt nedan information.

 

uppdatering den 11 september.

Imorgon tisdag kommer störning i dricksvattenleveransen ske, de drabbade primärt är följande adresser:

Villagatan 9-14

Stora Skolgatan 12-16

Bor ni på eller i närheten av adresserna ovan kan det vara bra att förbereda er enligt nedan information.

Uppdatering den 6 september:

Imorgon  torsdag den 7 september kommer gatan att stängas av.

 

Herrljunga Vatten AB kommer från och med måndagen v.36 att stänga av Stora Skolgatan från Storgatan fram till korsningen Arvidsgårdsgatan/Stora Skolgatan. Planerat arbete med ledningsnätet kommer att utföras i korsningarna Sveagatan/Stora Skolgatan samt Villagatan/Stora Skolgatan. Tung trafik kommer hänvisas att köra över Stenunga/Falköpingsvägen mot Ringleden.

Boenden i området kan även påverkas av störning i dricksvattenleveransen.  Berörda i området kan förbereda sig genom att fylla upp hinkar med vatten för eventuella wc-besök samt med karaffer med vatten för matlagning. Planera dusch utanför arbetstid kl 7-16.  Planen är att vattnet inte ska vara borta någon längre period, oförutsedda händelser kan uppstå när arbete sker i ledningsnätet. Vattenkärra ställs ut om avbrottet i dricksvattenleveransen blir över natt. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter.

Störning uppdateras kontinuerligt exempelvis vid en planerad vattenavstängning.