Begränsad framkomlighet till hemsidan och mina sidor

I nuläget upplever kunder som använder operatören Telenor periodvis begränsad framkomlighet till hemsidan och mina sidor. Felsökning pågår tillsammans med kommunen och dess IT-leverantör vilka bistår Herrljunga Elektriska AB med DNS-tjänster.