[Uppdatering 2023-05-09] Skyddsnivå 3 i dricksvattenförsörjningen etablerad i Annelund och Ljung fr.o.m. 2023-04-19

Läcksökandet i Ljung/Annelund fortgår. På grund av att vi ännu inte hittat läckan kommer vi att inleda mer djupgående sektionering i nätet. Detta kan medföra störningar i form av försämrat tryck och flöde i hela området. Arbetet bedöms pågå under ett antal dagar.
(I samband med dessa eventuella störningar kan det även förekomma företeelser som grumligt vatten, brunt vatten, svarta flagor. eller liknande. Detta beror t.ex. på luft i systemet, lösgjorda järn- eller manganavlagringar).

Skyddsnivå 3 med nedanstående punkter kvarstår dock tills vi funnit läckaget.

  • Förbud mot fyllning av pool och spa-bad
  • Förbud mot att bevattna grönytor med slang/vattenspridare (gräsmattor, blomland, eller annan växtlighet)
  • Förbud mot bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande
  • Förbud mot tvättning med högtryckstvätt (fordonstvätt, fasadtvätt eller liknande)

Vi tar fortsatt emot information från allmänheten så om någon har sett eller hört något får ni gärna höra av er.