Bevattningsförbud gäller från och med idag 2021-06-18

Med anledning av den värme som har kommit så ser vi en risk med vattentillförseln. Vi stärker därmed upp detta genom att införa bevattningsförbud fr.o.m. dagens datum.

Vi inför klass 3 i våra bestämmelser kring skyddsnivå vad gäller vattentillgång.

Följande gäller:

  • Förbud mot fyllning av pool och spa-bad
  • Förbud mot att bevattna grönytor med slang/vattenspridare (gräsmattor, blomland, eller annan växtlighet)
  • Förbud mot bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande
  • Förbud mot tvättning med högtryckstvätt (fordonstvätt, fasadtvätt eller liknande)