Bevattningsförbud (Klass 3) graderas ner till klass 2: Uppmaning om att vara sparsam med vattnet fr.o.m. 2021-07-26

Herrljunga Vatten AB har nu valt att graderar ner bevattningsförbudet till enbart en uppmaning om att vara sparsam med vattenförbrukningen.

Vi har nu skapat utrymme för vattenleveransen genom att delar av vårt nya vattenverk i Herrljunga kan köras igång om det skulle behövas.