Bevattningsförbud upphävt

Vi upphäver från och med fredag 1 juli bevattningsförbudet. Vi ser inte längre de risker som uppkom i samband med torrperioden som varit.