[Upphävt 160701] Bevattningsförbud

Från och med måndag 7 juni inför Herrljunga Vatten AB bevattningsförbud för dig som har kommunalt vatten.

Den varma och torra våren/försommaren har medfört minskad tillrinning av vatten till våra vattentäkter. Då vi inte kan svara på hur länge torkan varar i kombination med ett ökat uttag i form av bevattning, biltvätt, poolfyllningar så ser vi ett behov av att skydda vattenleveransen.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför är säkringen av vattentillgången en av våra viktigaste uppgifter – både på kort och lång sikt! I dagsläget finns inget problem men för att försäkra oss om att inte få problem senare så har vi vidtagit denna åtgärd.

Bevattningsförbudet innebär bland annat att du inte får nyttja det kommunala vattnet till följande:

  • Bevattning av gräsytor och rabatter
  • Tvättning av fordon
  • Fyllning av SPA/pool/bassäng

Spartips

Vattentillgången är allas ansvar, även om man har eget vatten/egen brunn bör man spara. Här kommer några enkla tips:

  • En 10-minuters dusch om dagen kostar cirka 2 000 kronor per år. Med snålspolande duschhandtag kan du halvera vattenmängden.
  • Har du en äldre tolettstol? Lägg en tegelsten eller två i vattentanken så går det åt mindre vatten vid spolning.
  • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
  • Samla regnvatten i tunnor eller damm. Det vattnet är dessutom mer syrerikt än kranvatten.