Dåligt vattentryck vid gamla Alingsåsvägen och Järnvägsgatan

På grund av en vattenläcka har vi varit tvungna att sektionera nätet vid gamla Alingsåsvägen och Järnvägsgatan.

Detta medför försämrat vattentryck för fastigheter i området.

Läcksökning kommer att ske under kvällen och åtgärd planeras därefter.