Driftstörning, Nossan Fiber

Föreningen ber oss meddela.

Från och med idag och drygt 1 vecka framåt kommer ByNet utföra garantiarbete i våra kopplingsskåp.

Detta kommer innebära driftsavbrott på ca 1 timme.

Kontakta Nossan Fiber för mer information