[KLART] Elnätsfel Fåglavik-Källeryd med omnejd

Felet orsakades av ett träd som kortslutit högspänningsledningen i Kåryd-Fåglavik