Eventuell störning 2022-01-25 – Harabergsområdet

Under tisdagen den 25 januari 2022 kommer arbete ske i ledningsnätet för dricksvatten. Planen är att inga abonnenter kommer att beröras, dock kan det behövas stängas i ett större område och då kan det påverka vattenleveransen för boende kring Harabergsområdet. Vill du vara säker på att du har vatten under tisdagen, går det att förbereda sig genom att fylla upp hinkar för eventuella WC-besök samt karaffer/petflaskor med dricksvatten.