Fåglavik återställning – KOKA VATTNET

Vattenläckan är nu lagad och en gradvis trycksättning av systemet inleds. Enligt plan bör systemet vara fullt trycksatt under eftermiddagen/kvällen. I mellantiden kommer vi att spola ledningsnätet på flera platser.

Som en säkerhetsåtgärd vill vi att du kokar kranvatten som ska användas till mat och dryck. Preliminärt behöver vattnet kokas 2-3 dygn efter en händelse som denna men vi återkommer här på hemsidan med ett definitivt besked.

Som ytterligare en säkerhetsåtgärd kommer vi att tillsätta klor i dricksvattnet. Vattnet kan därför lukta klor under en period.

Under trycksättningen kommer det att finnas luft i systemet. Luften kan orsaka väsande ljud i vattenkranar och orsaka tryckstötar vid spolning. Tryckstötar kan också lösgöra avlagringar i ledningsnätet som gör vattnet missfärgat. Mer information om detta finns på vår hemsida under Vatten/Avlopp – Frågor och svar.

Vid eventuella avvikelser från planen kommer vi att informera här på hemsidan.