[Uppdatering – koka vattnet] Fåglavik – Stor störning i vattenleveransen

Uppdatering 2017-11-19 kl 14:59: Läckan är lokaliserad till en större ledning som inte kan sektioneras bort. Platsen för läckan är dessutom otillgänglig. Förberedelser för reparation är inledda men själva reparationsarbetet kan påbörjas först imorgon. Vi återkommer med information här på hemsidan ca kl 13:00 imorgon måndag.

Uppdatering 2017-11-19 kl 11:38: Dricksvattennätet har sektionerats och delar av nätet kommer enligt plan att trycksättas under dagen. Eftersom nätet varit utan tryck SKA DU KOKA KRANVATTEN FÖR MAT OCH DRYCK. Rekommendationen att koka vattnet gäller fram till dess vi meddelar något annat. Vi återkommer med mer information här på hemsidan ca kl 15:00 idag.

Uppdatering kl 22:18: Felsökningen avbryts på grund av mörker och återupptas imorgon söndag. Nödvatten finns nu på plats via Räddningstjänsten.

Vi felsöker just nu en vattenläcka i Fåglavik. Alla abonnenter är berörda. Nödvatten ställs ut vid ”Fåglavikstorget”.

Vi återkommer med mer information så snart situationen klarnat.