Fel Fåglavikslinjen 2015-02-10

KLART: En kabelsko som används för att ansluta aluminiumkabel till kopparskena har gått isär i en svetsning (förmodligen fabrikationsfel). Felet inträffade i transformatorstationen Brantaråsen .