[Klart] Fjärrvärme Ljung

Reparation av läckande servisledning pågår på Almvägen i Ljung. Detta kommer att medföra störningar av värmeleveransen i området. Vi arbetar på att få ordning på läckan så fort som möjligt.

 

31 oktober: Arbete pågår fortfarande. Störningar kommer förekomma under dagen.

 

[Läckan Lagad]