Fjärrvärmeläcka kvarteret Ugglan

En läcka har uppstått på servisledning till en villa på Berguvsgatan. Reparationsarbete pågår. Under dagen kan det uppstå störningar i fjärrvärmeleveransen.