Gatljusfel

Störning i den centrala automatiken som styr gatljuset. Felsökning pågår.