Gatubelysning släckt

Vi har under hösten och vintern haft återkommande problem med styrning av gatubelysningen, senast i natt i samband med åskväder. All belysning i kommunen styrs från en central dator som i sin tur kommunicerar via mobilradio till respektive gatljuscentral. Vi har sett störningar mellan den centrala datorn och basstationen för mobilradio. Vi kommer snarast bygga om delar av styrningen.

2015-01-19: Styrdatorn är flyttad till mobilradiobasen. Detta gör att signalkabeln som vi tror är störningskänslig är bortkopplad.