Gatubelysning

Under föregående kväll/natt förekom störningar i styrningen av gatubelysning. Felsökning pågår.