[Klart] Herrljunga: Störning i fjärrvärmeleverans

Mindre reparationsarbete kommer utföras på fjärrvärmenätet i Herrljunga tätort torsdagen 2019-02-14. Arbetet är planerat att utföras kl 8.00-12.00 och kan medföra störning i värmeleveransen.

 

2019-02-14 12:23 : Arbetet färdigt.