Högspänningsfel Annelund-Ölanda + Vesene

Ett fel hittat, det var en isolator i en stolpe mellan Ljung-Annelund. Vi fortsätter felsökning i Vesene.

2015-12-10 08:14
Vi har haft fel på två högspänningslinjer under morgonen 2015-12-10. Strömmen är åter efter manuell återinkoppling och felsökning pågår.
Vi letar efter grenar som fastnat i ledningen efter blåsten, men också eventuella sprickor i porslinsisolatorer.