[KLART] Högspänningsfel Fåglavik

Kunder som matas från Glasbrukets transformator är utan ström på grund av kabelfel.
Reparationen kommer ta förmiddagen.