(KLART) Högspänningsfel Fåglavikslinjen

Vi har för närvarande fel i stationerna Kulelida, Kyrkhult och Mossbacken.
Innan omkopplingar var alla kunder som matades från Fåglavikslinjen utan ström.
Reparationsarbete pågår i Kulelida.

Alla kunder hade strömmen åter c:a klockan 9