Högspänningskabel avgrävd vid Holmagården

En högspänningskabel vid Holmagården har grävts av. Just nu saknas ström vid Laggardammen och Ölltorp. Vi utför omkopplingar och beräknar att strömmen är åter 18:30-19:00.
Samtidigt inträffade ytterligare ett kabelfel mellan Kvarnvägen och Materialvägen. Avbrottet berör abonnenter på Vedumsvägen och Materialvägen. Strömmen beräknas åter 18:00.

Asklanda, Grude, Jällby, Hudene har också elavbrott. Felsökning pågår.

Att vi får 3 samtidiga fel är ovanligt, men kan inträffa om det blir stora felströmmar i elnätet.
Ett fel kan alltså slå ut en eller flera svaga punkter i nätet.