!!!Klass 2 i våra kriterier över vattenbesparingsåtgärder är etablerad fr.o.m. 1 juli!!!

Vattenbesparingsåtgärder (förklaring av kriterier):

Klass 1: Information om sjunkande vattennivåer vilket tyder på stundande torrperiod och att man kan tänka på att minska dricksvattenförbrukningen.

Klass 2: Uppmaning om att reducera dricksvattenförbrukningen så gott det går.

Klass 3: Bevattningsförbud. Förbud av div användning av dricksvatten!

Klass 4: Större restriktioner i dricksvattenförbrukningen!

Klass 5: Ransonering av dricksvatten!!!