[KLART] Kokrekommendation i Fåglavik avbryts

Laboratoriet har nu återkommit med analysresultat vilket visar på att det INTE förekommer E.Coli i dricksvattnet.

Ärendet avslutas.