[Klart] Kokrekommendation i Herrljunga tätort

Uppdatering 2022-07-09 kl 16.14

Kokrekommendationen upphävd

I samråd med kommunens miljöenhet beslutar Herrljunga Vatten AB att upphäva kokrekommendationen med omedelbar verkan. Det går nu utmärkt att använda kranvattnet direkt till förtäring och matlagning.

Efter sammanställning av provsvar och iakttagelser i övrigt finns det inte längre något som tyder på att det förekommit E. coli i dricksvattnet i Herrljunga tätort. Kort och gott ett falskt alarm.

Vatten är dock vårt viktigaste livsmedel och vi kommer även fortsättningsvis att reagera snabbt på alla typer av larmsignaler. Vi förstår att detta varit påfrestande för alla som behövt koka sitt vatten men hoppas samtidigt på er förståelse för vårt kontinuerliga arbete med dricksvattensäkerheten.

Med önskan om en fin sommar!

 

Uppdatering 2022-07-09 kl 14.53

Håll dig löpande uppdaterad om läget

Vi har nyss fått förhandsbesked även från det laboratorium som sent i torsdags varnade för eventuell förekomst av E. coli och som gjorde att vi omedelbart gick ut med kokningsrekommendation. Laboratoriet konfirmerar nu att provet som togs 2022-07-06 i själva verket låg under gränsvärdet/detektionsgränsen för E. coli.

Vi samverkar nu med kommunens miljöskydd för bedömning av om och när en kokningsrekommendation kan hävas. Nya besked kan därför komma tidigare än förväntat. Håll dig därför löpande uppdaterad på denna hemsida.

 

Uppdatering 2022-07-09 kl 14.25

Behöver vi fortsätta koka vattnet?

Vi rekommenderar fortsatt samtliga hushåll med kommunalt VA i Herrljunga tätort att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. Detta i avvaktan på upprepade provtagningar. Se även avsnittet Frågor och svar nedan.

Vad visar provtagningarna?

Under fredagen genomfördes provtagningar på flertalet platser i VA-nätet. Proverna levererades löpande till laboratoriet i Borås för odling och analys. Vi har nu fått förhandsresultaten från fredagens provtagning som visar att det inte går att påvisa några odlingsbara mikroorganismer, dvs inga spår av koliforma bakterier eller E. coli, i något av de tagna proverna.

Hur länge dröjer det innan vattnet är återställt?

Innan en kokningsrekommendation kan hävas måste upprepad provtagning, odling och analys visa att vattnet med säkerhet kan klassas som tjänligt. Mellan provtagningstillfällena behöver det också gå en viss tid för att säkerställa att vattnet i ledningsnätet har hunnit omsättas och cirkulera.

Hur håller jag mig uppdaterad om läget?

Uppdatering av informationen på vår hemsida sker varefter nya analyssvar kommer in. Preliminärt räknar vi med att kunna genomföra en ny provtagningsomgång i morgon söndag. Analyssvar väntas i så fall på måndag. Håll utkik på denna hemsida som uppdateras senast kl 15 dagligen.

 

Uppdatering 2022-07-08 kl 14:56

Frågor och svar om kokningsrekommendationen

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna gällande kokningsrekommendationen som just nu gäller i Herrljunga tätort.

Vem behöver koka sitt vatten?

Vi rekommenderar samtliga hushåll med kommunalt VA i Herrljunga tätort, ca 4500 personer, att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning.

Varför ska jag koka mitt vatten?

Kontroller har visat att vattnet i en enstaka provtagningspunkt inte uppfyller föreskrivna kvalitetskrav. Orsaken till störningen är ännu oklar, men en utredning pågår och provtagningar genomförs löpande.

Vilken typ av bakterier har påträffats i vattnet?

Det är enstaka bakterier i kategorin koliforma bakterier som hittats i vattnet. Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och när det gäller kommunalt dricksvatten indikerar de i första hand ytvattenpåverkan. I det aktuella fallet varnar laboratoriet för att det kan röra sig om E. colibakterier vilket gör att vi omedelbart går ut med kokningsrekommendation. I mellantiden inväntar vi en bekräftelse från laboratoriet.

Hur hög är halten av koliforma bakterier?

Gränsen för bedömningen otjänligt kommunalt dricksvatten avseende koliforma bakterier är 10/100 ml i dricksvattenprov. I det här fallet har som högst 2/100 ml påvisats i ett av proverna som hittills tagits vid provtagningsställena.

Det kan jämföras med hushåll utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten som inte omfattas av detta utan hänvisas till Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Där är gränsvärdena för tjänligt med anmärkning 50 koliforma bakterier/100 ml och för otjänligt 500/100 ml prov.

Hur länge har bakterierna funnits i vattnet?

I nuläget går det inte att svara på exakt hur länge vattnet eventuellt har varit otjänligt. Den 6 maj genomfördes de senaste proverna utifrån egenkontrollprogrammet och de visade på bra vattenkvalitet. Däremellan har dagliga driftkontroller genomförts på berört vattenverk.

Vad ligger till grund för händelsen med vattnet?

Utredning pågår. Det kan inte uteslutas handhavandefel i provtagningsrutin eller laboratoriehanteringen.

Hur länge dröjer det innan vattnet är återställt?

Uppdatering sker löpande varefter analyssvar kommer in.  Håll utkik på denna hemsida kl 15 dagligen.

Hur gör jag för att koka vattnet?

Vattnet ska kokas upp i en kastrull eller vattenkokare så att tydliga bubblor syns, då har vattnet uppnått rätt temperatur (100 °C) för att det med säkerhet ska bli tjänligt.

Vad gör jag om jag redan druckit vattnet utan att koka det först?

Om du har några sjukdomssymptom eller känner dig orolig, ber vi dig kontakta 1177 eller en läkare.

Har det upptäckts några sjukdomsfall sedan vattnet blev otjänligt?

Inte vad vi känner till.

Kan mitt husdjur dricka vattnet?

Till våra husdjur krävs dricksvatten av lika hög kvalitet som vi människor kräver enligt Jordbruksverket, så koka vattnet till ditt husdjur. Läs mer på jordbruksverket.se.

Kan jag dricka kaffe ur kaffemaskin/kaffekokare?

Oftast inte, vattnet som ska drickas ska kokas upp till 100 °C för att det med säkerhet ska bli tjänligt och de allra flesta kaffemaskiner uppnår inte den temperaturen.

Kan jag borsta tänderna i vattnet?

Vi rekommenderar att du kokar vattnet till tandborstning.

Kan jag duscha, tvätta, diska, städa och spola på toaletten?

Ja, men se till att små barn inte sväljer vatten när de duschar. Undvik att bada. Diska i diskmaskin på högsta temperatur och med torkprogram. Om du handdiskar, låt disken torka innan den används.

Hur ska jag göra när jag sköljer sallad?

Vi rekommenderar att du sköljer grönsaker som inte ska kokas med kokat vatten.

Kan jag tvätta sår med vattnet?

Vattnet ska kokas innan det används för sårtvätt.

Kan jag få ersättning för inköp av flaskvatten?

Nej, ingen ersättning ges för inköp av vatten. Vår rekommendation är att koka och dricka kranvattnet.

Kommer jag att kunna få avdrag på min nästa vattenräkning p g a kokningsrekommendationen?

Enligt praxis dras det inte av på räkningen eftersom vattnet fortfarande går att använda och dricka om man kokar det enligt våra rekommendationer. VA:s ansvar regleras i lag (2006:412) om allmänna Vatten- och avloppstjänster (Vattentjänstlagen).

Will there be information in other languages

For information in other languages please copy paste this text into google translate www.translate.google.se

Kommer ni att placera ut vattentankar?

För äldrevården ställs nödvattentankar ut. OBS – dessa är till för äldrevårdens behov och inte för allmänheten.

Varför tillsätts klor i vattnet?

Normalt tillsätts inte klor i Herrljungas dricksvatten. Vid händelser som denna kan dock tillfällig klorering förekomma. Detta kan göra att man kan känna klorlukt från vattnet och det kan också få en annan smak. Den klorhalt vi tillsätter ligger under Livsmedelsverkets tillåtna gränser. Koka dricksvattnet enligt rekommendation, därefter kan det användas som vanligt.

Hur håller jag mig uppdaterad om läget?

Information läggs ut på vår hemsida där vi uppdaterar löpande, normalt kl 15.00 dagligen under en pågående störning. Om du har frågor, kontakta oss gärna på telefonnummer 0513-220 40 under arbetstid.

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om vilket vatten som du måste koka och till vad det är okej att använda okokt vatten.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/nar-du-maste-koka-dricksvattnet

 

Ursprungligt meddelande 2022-07-07 kl 23:15

Herrljunga Vatten AB går härmed ut med kokrekommendation för dricksvattnet i Herrljunga tätort.

Det har precis inkommit ett larm från laboratoriet om misstänkt E. Coli i utgående vatten från Herrljunga vattenverk. Svaret är alltså inte bekräftat men i förebyggande syfte går vi ut med en kokrekommendation.

Vi har för närvarande stängt av Herrljunga vattenverk och förser nu tätorten från våra andra vattenverk som är anslutna till befintligt nät till Herrljunga tätort. Förebyggande åtgärder har vidtagits i berört vattenverk i form av klorering, renspolning, tömning av bassänger etc.

Under fredagen kommer vi att genomföra flera provtagningar i berört vattenverk samt flertalet prover i ledningsnätet.

Vi kommer att gå ut med uppdaterad information om läget vid 15:00 fredag den 8 juli.