Kort avbrott Herrljunga

Ytterligare ett kortare strömavbrott har inträffat i samband med underhållsarbete.
Arbetet som utförts innebär omkopplingar i högspänningsnätet för att smörja och motionera kopplingsapparater.
Varför detta orsakat strömavbrott är just nu oklart, men beror sannolikt på ett fel internt i en apparat.
Ytterligare felsökning pågår.