Kort strömavbrott i Hudene

På fredag förmiddag inträffade ett kortare strömavbrott i Hudene med omnejd.
En högspänningsbrytare löste ut i samband  med en planerad omkoppling i nätet.