[KLAR] Ledningsarbete i vattennätet i Östergårdsgatan vid Östergården 12 dec

Den 12 december från kl 08:00 och framåt kommer ingrepp genomföras i vattennätet vilket kan orsaka störningar i vattenleveransen vid Östergården med omnejd.

Under arbetet kommer Östergårdsgatan att vara avstängd från korsningen Bitternavägen/Östergårdsgatan och ca 200 m in på Östergårdsgatan. Trafik leds om via gamla Alingsåsvägen och cykelvägen mellan Banvallen och Herrljunga Cider (karta samt skyltning finns på plats).

Vattenkärror kommer att vara utplacerade vid korsningen Åkerstigen/Åkergränd samt Östergårdsgatan vid Östergården.

Vi arbetar på så fort vi kan för att minimera störningar i vattenleveransen samt att öppna upp vägen så fort det går.

Vid frågor ring 0513-22055