Ledningsarbete i vattennätet vid Östergården

På grund av akuta problem i vattenförsörjningen måste vattenledningen i Östergårdsgatan vid Östergården läggas om. Arbetet beräknas pågå t.o.m. v.50.

Störningar kan uppkomma i vattenleveransen.