Ledningsarbete i vattennätet vid Västergårdsgatan

P.g.a. underhållsarbete i ledningsnätet kommer Västergårdsgatan att vara avstängd mellan Storgatan och Blåbandsgatan.
Arbetet beräknas pågå under vecka 26.

För mer info se: www.el.herrljunga.se
Tlfn: 0513-220 40