MinaSidor visar avvikande förbrukning

Efter en uppdatering kan MinaSidor visa en orimligt stor förbrukning alternativt släpande eller saknade mätvärden några dagar tillbaka. Detta kommer att rättas snarast. Ingen fakturering påverkas.