Mindre läckage i dricksvattennätet vid Östergården

En mindre vattenläcka har uppkommit vid Östergården. För att minska risk att större läckage uppkommer har vi strypt huvudstammen. Lägre tryck kan förekomma i området under kvällen.

Reparationsarbetet påbörjas omkring 07:00 imorgon onsdag.

 

Vattenkärra är placerad vid Åkerstigen/Åkergränd.