Missfärgat vatten Hudene – vattenkärra utställd

Vattnet är emellanåt missfärgat hos abonnenter på Gustav Evalds och Filips väg. Detta kan hända ibland på grund av att järn eller mangan fälls ut eller har lossnat vid tryckstötar i systemet. Vattnet kan se oaptitligt ut med är ofarligt att använda.

Just nu spolar vi ledningsnätet för att åtgärda problemet. Vill du hämta felfritt vatten kan du göra det vid vår vattenkärra som är utställd vid vändplanen på Filips väg.