Omläggning av avloppsledning i Ringvägen i Herrljunga

Avloppsledningen i Ringvägen i Herrljunga tätort kommer att läggas om. Arbetet beräknas pågå under 21 och 22 juni.
Abonnenter på gatan kommer inte att bli berörda mer än att ett brummande ljud från ledningarna kan förekomma.