Uppdatering 211021 – Omläggning av vattenledning i Ekstigen (Annelund)

 

Uppdatering. Själva ingreppet att ansluta den nya ledningen till befintligt system sker på måndag den 25/10 om inget oförutsett sker.

”Under v 42 kommer huvudstammen för vattnet i Ekstigen att läggas om. Detta kan skapa vissa trafikstörningar i området.
Själva ingreppet/avbrottet för att ansluta den nya ledningen till befintligt system sker troligtvis i slutet av veckan beroende på omständigheter.

Omläggningen startar under måndagsmorgonen och påbörjas i ändpunkten av Ekstigen.

Uppdateringar sker kontinuerligt allt eftersom ny relevant information uppkommer.”