Planerad avstängning av vattenleveransen i Hudene 6 – 7 mars

Renspolning av vattennätet i Hudene.     

Pollex AB kommer under mars 2019 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Hudene på uppdrag av Herrljunga Vatten AB. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod
Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

 När och var?
Arbetet beräknas pågå under dagtid den 6 – 7 mars.

De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare dom dagar ni berörs av spolningen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

VATTENKÄRRA FINNS NU UTSTÄLLD VID PARKERINGEN JÄMTE KYRKAN I HUDENE!!!

Ytterligare information lämnas av:
Tord Ottergren – 0513-22055