Planerat avbrott hemsida och email måndag 2023-03-27

Under måndag eftermiddag 2023-03-27 och eventuellt delar av tisdagen kommer HEAB:s hemsida och mailtjänst ligga nere för underhåll av DNS.

För akuta ärenden hänvisas till växeln, 0513 – 220 40.