Planerat avbrott i vattenleveransen 10/9-21 – Tornvägen

På grund av underhållsarbete i vattenledningsnätet kommer det att bli störningar i vattenleveransen under fredagen den 10 september 2021. Arbetet förväntas fortgå under förmiddagen.

Det du som boende kan göra är att tappa upp vatten i hink för toalettbesök (om nödvändigt) samt fylla på karaffer med vatten för att kunna sätta på kaffet och dylikt.

Vattnet kan upplevas grumligt efter ett ledningsarbete, spola kranarna en stund tills det blir rent.