[KLART] Regionnätsfel LJUNG

Vattenfalls ledning från Sjömarken/Borås har löst efter fel på ventilavledare.
Alla kunder under Regionnätsstationen i Ljung har varit berörda.

Elleveransen skall nu åter vara stabil.