Reparationsarbete i vattenledningsnätet vid korsningen Stora skolgatan/Långgatan

Under dagen genomförs ett akut byte av en avstängningsventil i korsningen stora skolgatan/långgatan. Vissa störningar i vattenleveransen kan lokalt förekomma. Även framkomligheten är begränsad då stora skolgatan är avstängd för trafik.