Reparationsarbete i vattennätet vid Stora Götgatan

Herrljunga Vatten AB genomför reparationsarbete i Stora Götgatan mellan korsningen St.Götgatan/Ängsgatan – Östra Parkgatan. Arbetet beräknas pågå från tisdag 26 nov till fredag 29 nov.
Denna del av Stora Götgatan kommer att vara avstängd för genomfart under tiden.

Det kan potentiellt även uppstå vissa störningar i vattenleveransen under arbetet.