Servicearbete i vattennätet kring Mossgatan – Grengatan

Vi utför servicearbete i vattennätet vilket under dagen medför vissa störningar i vattenleveransen i furulundsområdet.

Arbetet beräknas vara färdigt under eftermiddagen.