[KLART] Hävning av Skyddsnivå klass 3 (Bevattningsförbud)

2024-06-03

Läckage åtgärdat och därmed hävs skyddsnivå 3 (bevattningsförbud)

2024-06-02

Under söndag 2 juni pågår läcksökning i området. Vi kommer att sektionera nätet i omgångar vilket kommer att leda till störningar i dricksvatten leveransen.

Vi ber om ert överseende med detta.

Informationen uppdateras allt eftersom ny info uppkommer.

_________________________________________________________________________________________

2024-06-01

Under fredag 31 maj steg åtgången på dricksvatten hastigt i Annelund/Ljung. Även om förbrukningen nu i värmen är något högre tyder det ändå på ett läckage. För närvarande letar vi efter läckaget men har i nuläget ej hittat något.

För att underlätta produktionen av dricksvatten inför vi nu skyddsnivå klass 3 för Annelund/Ljung!!!

Skyddsnivå klass 3: Bevattningsförbud

  • Förbud mot fyllning av pool och spa-bad
  • Förbud mot att bevattna grönytor med slang/vattenspridare (gräsmattor, blomland, eller annan växtlighet)
  • Förbud mot bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande
  • Förbud mot tvättning med högtryckstvätt (fordonstvätt, fasadtvätt eller liknande

 

Vi uppmanar även boende i området att hålla ögon och öron öppna. Alla tips som kan leda oss till läckaget uppskattas!!!