[Klart] Stor vattenläcka i Herrljunga

Under natten har en stor vattenläcka uppkommit i Herrljunga tätort och vi har sektionerat ledningsnätet för att kunna förse större delen av Herrljunga med vatten. Berört område är vid Horsbyskolan med omnejd.

Vattenförsörjningen till skolan förses med extern tank under tiden som reparationsarbetet pågår.

En vattenkärra kommer även att ställas vid Horsbyvägen.

 

Beräknat färdigställande under eftermiddagen.

[Läckan lagad]